มาตรฐานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

1.เกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนทุเรียนได้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งกิ่ง-ดอก-ผล การใส่ปุ๋ย เป็นต้น
2.เป็นสวนที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช “เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)” ระดับแปลง โดยกรมวิชาการเกษตร
3.มีการจัดเก็บข้อมูล ในระบบ QR Code (Quick Response Code) เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ผลิตได้
ตลาดซื้อขายทุเรียน
ตลาดซื้อขายทุเรียน

ตลาดซื้อขายทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์ รวบรวมสินค้าคุณภาพ ส่งตรงจากสวนสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค

เลือกซื้อสินค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุเรียนภูเขาไฟ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ รวบรวมและเผยแพร่โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีะเกษ

รายงานข่าว
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ สินค้าเด่น เลือกสรร คัดคุณภาพจากหน่วยงานที่กำกับ ควบคุม ดูแลอย่างเข้มข้นเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

สินค้าเด่น
สวนที่ได้รับรองมาตรฐาน
สวนที่ได้มาตรฐาน

รายชื่อสวนทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช “เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)” ระดับแปลง โดยกรมวิชาการเกษตร

ดูรายชื่อสวน
เลือกซื้อทุเรียนภูเขาไฟ