กำลังแสดงผลในรูปแบบ Mobile

รายชื่อผู้จำหน่าย

จำนวนร้านในระบบ 117 ร้าน

กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย นางจิราพร นูรักษา, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนภูเขาไฟแม่ต้อม 1

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟ (ของแทร่) 100 %
 • เบอร์ติดต่อ: 0882334650 / 0973341908
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย ศักดิ์ดา พายุพัด, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษbyChadoo

(4.0)
 • สโลแกน: คุณภาพ คุณธรรม
 • เบอร์ติดต่อ: 0983626422 / 0655635496
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย ปัณฑิตา สุภาพ, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

Durian Lava - Sisaket

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟ Premium จากสวน
 • เบอร์ติดต่อ: 0963539232 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย รัฐวิชญ์ สมรัตน์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนสามศรี

(4.0)
 • สโลแกน: แก่จัดพี่ตัดให้
 • เบอร์ติดต่อ: 0825153667 /
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
กันทรลักษ์
สินค้า 1 รายการ
โดย พุฒิพงศ์ วงษ์พินิจ, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

PKK ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

(4.0)
 • สโลแกน: กรอบนอกนุ่มใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด
 • เบอร์ติดต่อ: 0962979496 / 0844718079
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 1 รายการ
โดย เชิดชาย ชราศรี, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนดินภูเขาไฟ สวนตาเชื่อม บ้านดงสูง

(4.0)
 • สโลแกน: ปลูกเอง ขายเอง กินเองนิดหน่อย
 • เบอร์ติดต่อ: 0866449298 / 0868318312
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย รัตนา นิ่มกิ่งรัตน์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียน ผอ.ธวัชชัย

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟGI
 • เบอร์ติดต่อ: 0850254446 / 0915516971
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 4 รายการ
โดย สำราญ ปัญญานี, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

สำราญผลไม้

(4.0)
 • สโลแกน: ของอร่อย แท้จากศรีสะเกษ
 • เบอร์ติดต่อ: 0913496169 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 12 รายการ
โดย เมตตา สุภาพ, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

Insight Sisaket

(4.0)
 • สโลแกน: Authentic Lava Durian Taste
 • เบอร์ติดต่อ: 0905559899 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย นางบุญส่ง สีน้อย, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนภูเขาไฟครูบุญส่ง

(4.0)
 • สโลแกน: ปลูกดี กินอร่อย ใส่ใจทุกขั้นตอน
 • เบอร์ติดต่อ: 0801727171 / 0924265497
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย เอมอมร วงศ์แก้ว, สถานะ เจ้าของสวน

เอมอมรหมอนทองแท้

(4.0)
 • สโลแกน: คิดถึงทุเรียน คิดถึงเรา
 • เบอร์ติดต่อ: 0969059835 / -
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
สินค้า 1 รายการ
โดย บัญชา พาลี, สถานะ เจ้าของสวน

สวนสามศรี

(4.0)
 • สโลแกน: สวนผลไม้ดินแดงจากแหล่งเราผลิต
 • เบอร์ติดต่อ: 0887653995 / 0882872170
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย มยุรี กองสุข, สถานะ เจ้าของสวน

สวนแทนคุณแผ่นดิน

(4.0)
 • สโลแกน: กตัญญูค้ำฟ้า เมตตาค้ำแผ่นดิน
 • เบอร์ติดต่อ: 0873766455 / 0934965211
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย อนันตญา สุภาพ, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟสวนอนันตทรัพย์

(4.0)
 • สโลแกน: รับประกันหวานมันแน่นอน
 • เบอร์ติดต่อ: 0861479707 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย บุผาวรรณ บุญจบ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนพรรณริน

(4.0)
 • สโลแกน: ดดด
 • เบอร์ติดต่อ: 0889152456 / 0889152456
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 1 รายการ
โดย หมาย สุภาพ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนสุภาพไพรบูลย์

(4.0)
 • สโลแกน: ต้องดีจริงถึงจะไช่เรา
 • เบอร์ติดต่อ: 0624761219 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 1 รายการ
โดย มณีรัตน์ บัวดก, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟโชคเมืองศรี

(4.0)
 • สโลแกน: หวาน มัน กลื่นไม่ฉุน ละมุนลิ้น
 • เบอร์ติดต่อ: 0935356407 / 0935356407
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย พิมลพรรณ มุกดาหาร, สถานะ เจ้าของสวน

สวนมุกดาหาร

(4.0)
 • สโลแกน: -
 • เบอร์ติดต่อ: 0810730665 / -
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 2 รายการ
โดย วิลาวัลย์ พวงเพชร, สถานะ เจ้าของสวน

วิลาวัลย์

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนแสนอร่อย
 • เบอร์ติดต่อ: 0892834286 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย ศักดิ์ศรี ชอบดี, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟ สวนศรีอุดมทรัพย์(ผช.ศักดิ์ศรี)

(4.0)
 • สโลแกน: ลมุนที่ลิ้น ละลายที่ใจ
 • เบอร์ติดต่อ: 0800496695 / 0801634819
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย ปรียาภัทร ทองน้อย, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนทองน้อย

(4.0)
 • สโลแกน: แก่จัด ถึงตัดขาย
 • เบอร์ติดต่อ: 0892955593 / -
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย รัชตา ศรีวงค์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนรัชตา ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: กลิ่นไม่ฉุน ละมุนลิ้น
 • เบอร์ติดต่อ: 0981623738 / 0832683921
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 1 รายการ
โดย เบญจวรรณ ดาราช, สถานะ เจ้าของสวน

สวนวราภรณ์ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: 🌲
 • เบอร์ติดต่อ: 0655081215 / 0881043017
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย ยศนันท์ กองแก้ว, สถานะ เจ้าของสวน

สวนแสงสว่าง 2499

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟ 100%
 • เบอร์ติดต่อ: 0852066691 / 0837450388
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย โสภณ กุคำอู่, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนลุงภณ

(4.0)
 • สโลแกน: อยากทานทุเรียนอร่อย ต้องสวนทุเรียนลุงภณ
 • เบอร์ติดต่อ: 0871374941 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 1 รายการ
โดย พัชรี ปัญญาคม, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟ สวนพรรณริน

(4.0)
 • สโลแกน: พรีเมียม
 • เบอร์ติดต่อ: 0821568177 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 1 รายการ
โดย รัตนาภรณ์ คูณทัน, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนพ่อคม ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนคุณภาพ หอม หวาน อร่อย
 • เบอร์ติดต่อ: 0825374412 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 2 รายการ
โดย อรพรรณ บุญวัน, สถานะ เจ้าของสวน

สวนวสันต์

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม
 • เบอร์ติดต่อ: 0845530721 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 2 รายการ
โดย สุธารินีย์ บุญจบ, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟบ้านสวนต้องบุญ

(4.0)
 • สโลแกน: เน้นคุณภาพ จัดส่งตรงต่อเวลา
 • เบอร์ติดต่อ: 0929594497 / 0815769902
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 1 รายการ
โดย พิลาวรรณ พิมษร, สถานะ เจ้าของสวน

สวนพิมษร

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนคุณภาพคือทุเรียนแก่ ไม่ใช่ดูแค่รูปลักษณ์ที่ว่าสวย
 • เบอร์ติดต่อ: 0922928894 / 0629892560
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 1 รายการ
โดย สุภาพร แย้มยิ้ม, สถานะ เจ้าของสวน

แย้มยิ้มทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: เน้นคุณภาพเพื่อความสุขของลูกค้า
 • เบอร์ติดต่อ: 0931739208 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 3 รายการ
โดย สิริจรรยา อุปพงค์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนรัชตา ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อยทุกเวลา
 • เบอร์ติดต่อ: 0832683921 / 0981623738
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย เวียง สุภาพ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนเวียงทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: คุณภาพแน่นอน
 • เบอร์ติดต่อ: 0801534936 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 1 รายการ
โดย พัชรี ปัญญาคม, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟสวนพรรณริน

(4.0)
 • สโลแกน: แก่จัดค่อยตัดxxx
 • เบอร์ติดต่อ: 0821568177 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 1 รายการ
โดย อนันตญา สุภาพ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนสุขภาพ ไพบูลย์

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อยจัดตัดแก่แน่นอน
 • เบอร์ติดต่อ: 0861479707 / 0624761219
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 1 รายการ
โดย ศิริรัตน์ โพธิ์ชัยรัตน์, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟสวนร่ำรวยทรัพย์

(4.0)
 • สโลแกน: แก่จัดทุกลูกอร่อยทุกเม็ด
 • เบอร์ติดต่อ: 0801652874 / 0899451944
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ศรีรัตนะ
สินค้า 1 รายการ
โดย นางดวงมณี ประทุมวงศ์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนยวนศึก

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนหอมหวานอร่อย
 • เบอร์ติดต่อ: 0895853135 / None
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย ธิดาพร ทนทาน, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนตาตง

(4.0)
 • สโลแกน: กรอบนอกนุ่มในหวานอร่อย
 • เบอร์ติดต่อ: 0870766747 / None
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย พัชราภา ย่อมมี, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ไร่เพียรพิศ

(4.0)
 • สโลแกน: สดจากสวน
 • เบอร์ติดต่อ: 0931170361 / 0986205784
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย บัวศร พิงพวย, สถานะ เจ้าของสวน

สวนยายศร

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟศรีรัตนะ
 • เบอร์ติดต่อ: 0878739907 / None
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ณัฐชญา เบ็ญมาศ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนภูเขาไฟ by บ้านสวนศิริศักดิ์

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟ ทุเรียนGap&Gi กลิ่นไม่ฉุน ละมุนลิ้น ละลายในปาก
 • เบอร์ติดต่อ: 0811919509 / 0948242322
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย คำพูล นะวะคำ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนแม่คำพูล

(4.0)
 • สโลแกน: สวนแม่คำพูลอร่อยมาก ๆ
 • เบอร์ติดต่อ: 0631184245 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย พิชิต คำมุงคุล, สถานะ เจ้าของสวน

ไร่ภูขมิ้น

(4.0)
 • สโลแกน: ไร่ภูขมิ้น อร่อยทุกลูก
 • เบอร์ติดต่อ: 0971719688 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย จิตลดาวัลย์ บัวงาม, สถานะ เจ้าของสวน

สวนสมปอง บัวงาม

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟคุณภาพ
 • เบอร์ติดต่อ: 0943942296 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ลำพูน สมาพงษ์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนแม่ลำพูน

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อย
 • เบอร์ติดต่อ: 0807319237 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย จุฑาทิพย์ หวนคนึง, สถานะ เจ้าของสวน

สวนจุฑาทิพย์ ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อยนัวร์ หวานมัน กลมกล่อม
 • เบอร์ติดต่อ: 0849580225 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ลัดดา เรืองศรี, สถานะ เจ้าของสวน

สวนเรืองศรี

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อยทุกลูก
 • เบอร์ติดต่อ: 0611464858 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย คำปั่น เนียนพันธ์, สถานะ เจ้าของสวน

สมชาย เนียมพันธ์

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อยทุกลูก
 • เบอร์ติดต่อ: 0872564893 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 4 รายการ
โดย ทรายแก้ว คำทวี, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟ สวนทรายแก้ว

(4.0)
 • สโลแกน: สวนทรายแก้ว
 • เบอร์ติดต่อ: 0882369656 / -
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย สาริตา สุจันทา, สถานะ เจ้าของสวน

สวน สุจันทา

(4.0)
 • สโลแกน: คุณภาพไม่เป็นสอง รองใคร ต้องสวน สุจันทาเท่านั้น
 • เบอร์ติดต่อ: 0927154436 / 0842187465
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์, สถานะ เจ้าของสวน

ไร่ทองศรี

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟไร่ทองศรี คุณภาพพรีเมี่ยม
 • เบอร์ติดต่อ: 0644457576 / 0885825386
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย พิจิกา เกษาชาติ, สถานะ ผู้ค้าคนกลาง

พิมพ์วราพร

(4.0)
 • สโลแกน: รสชาติดี
 • เบอร์ติดต่อ: 0801694921 / 0885549575
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย สีไพร หอมหวาน, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนคุณสีไพร

(4.0)
 • สโลแกน: เปลือกบาง เนื้้อนุ่ม ละมุน
 • เบอร์ติดต่อ: 0982456130 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย ธนินัช บางเมือง, สถานะ เจ้าของสวน

taninut

(4.0)
 • สโลแกน: -
 • เบอร์ติดต่อ: 0616539889 / None
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย สิริมา ถ้ำวัด, สถานะ เจ้าของสวน

บ้านสวนโชคชัย

(4.0)
 • สโลแกน: มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพื่อลูกค้าทุกท่าน
 • เบอร์ติดต่อ: 094-692-9955 / 081-627-2507
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย นายสุริยา กีดกัน, สถานะ เจ้าของสวน

ญาดา

(4.0)
 • สโลแกน: กรอบนุ่มหวานมัน
 • เบอร์ติดต่อ: 084-3126277 / 084-7019060
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย วิชัย เครือบุตร, สถานะ เจ้าของสวน

สวนผูใหญ่บ้าน วิชัย

(4.0)
 • สโลแกน: ไม่ได้อ่อย อร่อยจริงจริง
 • เบอร์ติดต่อ: 0934820542 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ยุพิน แจ่มเชื้อ, สถานะ เจ้าของสวน

แม่หนูพิน

(4.0)
 • สโลแกน: ออเกนิคของแท้
 • เบอร์ติดต่อ: 063-8373080 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย วรันตะวัน พลรักษ์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนบุญรักษา

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนอร่อยต้องสวนบุญรักษา
 • เบอร์ติดต่อ: 0971831092 / 0638022252
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ไพบูรณ์ เสนาะศัพท์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนตาคำแม่ไพบูรณ์

(4.0)
 • สโลแกน: เนื้อดีหวานมัน
 • เบอร์ติดต่อ: 0954242407 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย สะไบทิพย์ วังคะฮาด, สถานะ เจ้าของสวน

สะไบทิพย์

(4.0)
 • สโลแกน: หวาน กรอบ อร่อยทุเรียนภูเขาไฟ
 • เบอร์ติดต่อ: 0657232123 / 0639694681
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย นงนุช สารเสนา, สถานะ เจ้าของสวน

สวนนงนุช

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนอร่อยหวาน มัน แซบๆ
 • เบอร์ติดต่อ: 0884684576 / 0934820542
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 1 รายการ
โดย ปราณี เหลืองชัยศรี, สถานะ เจ้าของสวน

สวนวนารักษ์

(4.0)
 • สโลแกน: คุณภาพนำหน้าราคา
 • เบอร์ติดต่อ: 0801940085 / 0850084115
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย พรนิมิตร สมพร, สถานะ เจ้าของสวน

พีพีสวนผสม

(4.0)
 • สโลแกน: ซื้อบ่อยอร่อยแน่
 • เบอร์ติดต่อ: 0801541490 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย พณิดา สมสุข, สถานะ เจ้าของสวน

ไร่โชคถวิลรัศมิ์

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟ หวานมัน กลิ่นไม่ฉุน ละมุนลิ้น
 • เบอร์ติดต่อ: 0985846744 / 0656481498
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย พิชยา เกี่ยวศรีกุล, สถานะ เจ้าของสวน

ร้านธัญชนก

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟ อร่อยจร้า
 • เบอร์ติดต่อ: 0639694681 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ชุตินันท์ แสนสุขใส, สถานะ เจ้าของสวน

สวนคุณอ้อย ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: หวานหอม กลิ่นไม่ฉุนละมุลลิ้น
 • เบอร์ติดต่อ: 0637527625 / 0871533381
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย สุวรรณ์ กำลังดี, สถานะ เจ้าของสวน

สวนสุวรรณ์

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนหวานอร่อยน้ำใสภูเชาสวย
 • เบอร์ติดต่อ: 0807241069 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย นุจรี คำบาล, สถานะ เจ้าของสวน

สวนสมันต์ นุจรี

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนยักษ์ภูเขาไฟ
 • เบอร์ติดต่อ: 0918328056 / 082 1208326
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย สวยสรร บุญมาก, สถานะ เจ้าของสวน

สวนพลเจริญทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: หวานมัน ละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน
 • เบอร์ติดต่อ: 0980962455 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย เสถียร มนัส, สถานะ เจ้าของสวน

สวนสายรุ้ง

(4.0)
 • สโลแกน: สวย สด ใส ไร้สารพิษ
 • เบอร์ติดต่อ: 0619604323 / 0991822768
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ญนันสุดา โจมสติ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนยาดา การ์เด้น

(4.0)
 • สโลแกน: หวานกรอบ กลิ่นหอมละมูล น่าทาน
 • เบอร์ติดต่อ: 0839492205 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ศศินันท์ อุทุมพันธฺ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนพิศสมัย

(4.0)
 • สโลแกน: รับประกันคุณภาพทุกลูก
 • เบอร์ติดต่อ: 0903792559 / 0930722400
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย กาย จันดีสี, สถานะ เจ้าของสวน

สวนจันดี ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: กรอบนอกนุ่มใน กลิ่นไม่ฉุน ละมุนลิ้น
 • เบอร์ติดต่อ: 0809586614 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนสุขไพศาล ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟของแท้ ส่งไว ได้กินอร่อย
 • เบอร์ติดต่อ: 0947497149 / 0896850848
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนภูเขาไฟสมานไพร บ้านโคกเจริญ

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟของแท้ ส่งตรงจากสวน
 • เบอร์ติดต่อ: 0947497149 / 0862526336
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย มานัส สมสวย, สถานะ เจ้าของสวน

สวนอิงธาร

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GI มั่นใจจากชาวสวนสู่ผู้บริโภค
 • เบอร์ติดต่อ: 0966478944 / ID Line : man778899
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ลัลลดา เลไธสง, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนผู้ใหญ่พิสิตร์

(4.0)
 • สโลแกน: ละมุนที่ลิ้น ละลายที่ใจ
 • เบอร์ติดต่อ: 0895286115 / 0885957193
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย วรวุฒิ ดวงแก้ว, สถานะ เจ้าของสวน

ลาวาแลนด์

(4.0)
 • สโลแกน: -
 • เบอร์ติดต่อ: 0967027111 / None
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย อภิสิทธิ์ โมคทิพย์, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟเดลิเวอรี่

(4.0)
 • สโลแกน: หวาน มัน อร่อย รับประกันคุณภาพ
 • เบอร์ติดต่อ: 0637618884 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย ฐิติมา พวงเพชร, สถานะ เจ้าของสวน

สวนพูลเพชร

(4.0)
 • สโลแกน: ตัดแก่ 100% อ่อนเครมจร้า
 • เบอร์ติดต่อ: 063-9311019 / 0840590877
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย จิณณพัต เพ็งนรพัฒน์, สถานะ เจ้าของสวน

Lava Fruits by 4J Farm

(4.0)
 • สโลแกน: All Nature Making Better Moment
 • เบอร์ติดต่อ: 0800516197 / 0862433322
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย โสภา เชื้ออุ่น, สถานะ เจ้าของสวน

สวนยายโส ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: เม็ดลีบ เนื้อแน่น หวานมัน อร่อย
 • เบอร์ติดต่อ: 0967618245 / 0936264257
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย พนิตนันท์ พลาศรี, สถานะ เจ้าของสวน

สวนนภัทร ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: กินไป เที่ยวไป สุขใจที่สวนนภัทร
 • เบอร์ติดต่อ: 087-339-9103 / 083-661-9562
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย นายประธานพล พลเรือง, สถานะ ผู้ค้าคนกลาง

ครูบอลลูนทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟ คือผลไม้ กินเท่าไร่ก็ไม่อ้วน
 • เบอร์ติดต่อ: 0968246932 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย จอมธนา ไตรรัตน์วงศ์, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

ทุเรียนลาวาเมืองศรี

(4.0)
 • สโลแกน: ของดีเมืองศรี
 • เบอร์ติดต่อ: 064-535-6551 /
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย เกษรินทร์ เบิกบาน, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟไร่สมถวิลByผอ.เกษรินทร์

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อย กรอบนอก นุ่มใน รสหวานมัน เปลือกบาง ที่สำคัญกลิ่นอ่อนไม่ฉุน
 • เบอร์ติดต่อ: 086-245-9122 / 086-245-9122
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย สุวิมล บูรณ์เจริญ, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

ทุเรียนภูเขาไฟครูมล

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟแท้ ราคากันเอง
 • เบอร์ติดต่อ: 088-108-4918 / 080-465-3438
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย นภัทร เชิงหอม, สถานะ ผู้ค้าคนกลาง

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ​ by​ chadoo

(4.0)
 • สโลแกน: ถูก​ ดี​ มีคุณภาพ​ เชื่อถือได้
 • เบอร์ติดต่อ: 0983626422 / 0655635496
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย ประกรณ์ โสภา, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟ สวนลุงแว่นใจดี

(4.0)
 • สโลแกน: เพราะทุเรียนของลุงอร่อย จึงอยากให้ทุกคนได้กิน
 • เบอร์ติดต่อ: 0889865464 / 0960322047
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย นางสาวศิวพร ร่วมทรัพย์, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนดินภูเขาไฟศรีสะเกษbyapple

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนดินภูเขาไฟจากชาวสวน
 • เบอร์ติดต่อ: 0852096050 / None
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย พนมกร สังข์แก้ว, สถานะ เจ้าของสวน

พนมเพลิง สวนทุเรียนวรรณี

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อย คุ้มค่า คุ้มราคา
 • เบอร์ติดต่อ: 0655051828 / 0833017399
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
กันทรลักษ์
สินค้า 3 รายการ
โดย นุจจิรา เกษเจริญคุณ, สถานะ เจ้าของสวน

สวนตาแอ๋ง ทุเรียนศรีสะเกษ

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนไม่ป้ายยา ส่งความสุขด้วยหัวใจ
 • เบอร์ติดต่อ: 094-027-7484 / 093-861-9277
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย บุศรา อินทร์ชะตา, สถานะ ผู้ค้าคนกลาง

ทุเรียนเจ๊แอ๋ว ศรีสะเกษ

(4.0)
 • สโลแกน: หอม อร่อย สดใหม่ ส่งตรงจากสวน การันตีคุณภาพ
 • เบอร์ติดต่อ: 0898441997 / 0631455961
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ปราณี เถาว์โท, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

ทุเรียนลาวา

(4.0)
 • สโลแกน: คัดทุกลูก ปลูกด้วยใจ
 • เบอร์ติดต่อ: 085-613-2798 /
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย มานัส สมสวย, สถานะ เจ้าของสวน

สวนอิงธารออร์แกนิค

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟ เกรดพรีเมี่ยม กรอบนอกนุ่มใน
 • เบอร์ติดต่อ: 096-647-8944 / ID Lime : man778899
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย พิศาล สุขขี, สถานะ เจ้าของสวน

พิศาล ทุเรียนดินแดง

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อยกว่าใคร
 • เบอร์ติดต่อ: 084-298-2456 / 088-915-2456
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
สินค้า 0 รายการ
โดย Koonchonpetch Suwannakud, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

กุญชรเพชรทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อยถูกปาก หวานมันถูกใจ ต้องทุเรียนภูเขาไฟกุญชรเพชร
 • เบอร์ติดต่อ: 096-816-3255 / 082-575-2767
 • เขตอำเภอ: ศรีรัตนะ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย นายประธานพล พลเรือง, สถานะ ผู้ค้าคนกลาง

นายประธานพล พลเรือง

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟ คือผลไม้ กินเท่าไร่ก็ไม่อ้วน
 • เบอร์ติดต่อ: 0968246932 / 0968246932
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ปราณี เถาว์โท, สถานะ ผู้ค้าคนกลาง

สีลาวา

(4.0)
 • สโลแกน: หวานมันทุกลูก
 • เบอร์ติดต่อ: 0879929346 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ปราณี เถาว์โท, สถานะ ผู้ค้าคนกลาง

สีลาวา

(4.0)
 • สโลแกน: หวานมันทุกลูก
 • เบอร์ติดต่อ: 0879929346 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย ลักษณารีย์ ประพันธ์, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

ufusisaket delivery

(4.0)
 • สโลแกน: เปลี่ยนชีวิตคุณให้อู้ฟู่
 • เบอร์ติดต่อ: 098-597-8936 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย คัทลียา เป้ทุ่ง, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียน ป.เป้ทุ่ง บ้านชำม่วง

(4.0)
 • สโลแกน: คุณภาพคู่คุณธรรม เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
 • เบอร์ติดต่อ: 082-479-2526 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย จันทรรัตน์ จิระบุญยานนท์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนแม่จัน

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟออแกนิค อร่อยธรรมชาติ
 • เบอร์ติดต่อ: 093-418-2828 / None
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย จีระนันท์ จิระบุญยานนท์, สถานะ เจ้าของสวน

ทุเรียนภูเขาไฟ สวนจิระบุญยานนท์

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนภูเขาไฟ หอมอร่อย กลิ่นไม่แรง
 • เบอร์ติดต่อ: 080-595-9099 / None
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย หยินมี่ ค่ะ, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

หยินมี่ ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: หยินมี่บิ๊กบราเธอร์ แม่ค้าสวยโสด โอ้โฮอร่อยจัง การันตีคุณภาพ
 • เบอร์ติดต่อ: 064-879-2465 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย นายวิชัย สายแวว, สถานะ เจ้าของสวน

บ้านไร่แสนสุข ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: "ถ้าไผได้กินติดใจแซบแฮง"
 • เบอร์ติดต่อ: 061-439-2897 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย วโรภาส ไตรสรณกุล, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนมออีแดง

(4.0)
 • สโลแกน: อร่อย ราคาถูก เจ้าของขายเอง ไม่ต้องกลัวทุเรียนอ่อน
 • เบอร์ติดต่อ: 0992655233 / 0827940870
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย ธนิน ชูสิทธิ์, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

Thanin ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนขาวอ่อนเครมทุกกรณี
 • เบอร์ติดต่อ: 091-016-3386 / None
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
กันทรลักษ์
สินค้า 1 รายการ
โดย นิตยา คงสวัสดิ์, สถานะ พ่อค้าคนกลาง

ทุเรียนเมืองศรี ทุเรียนภูเขาไฟ

(4.0)
 • สโลแกน: ส่งความอร่อยทุกลูกด้วยใจ
 • เบอร์ติดต่อ: 085-613-2798 / None
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย โสภิดา เนียมพันธ์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนทุเรียนภูเขาไฟนายพล

(4.0)
 • สโลแกน: 😎 ทุเรียนเนื้อเยอะต้องหมอนทอง ☕️ กาแฟหอมๆ ต้องลองเนสท์เล่
 • เบอร์ติดต่อ: 0879641773 / 0941792151
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย เปมิกา สระ, สถานะ ผู้ค้าคนกลาง

ทุเรียนคุณนาย

(4.0)
 • สโลแกน: คุณภาพพรีเมียม ส่งตรงจากสวนอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รับประกันความอร่อย เพราะทุเรียนของเราคัดเกรด
 • เบอร์ติดต่อ: 0834422924 / None
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย เปมิกา สระ, สถานะ ผู้ค้าคนกลาง

ศรีลาวา

(4.0)
 • สโลแกน: ศรีลาวา ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ คุณภาพพรีเมียม การันตีความอร่อย
 • เบอร์ติดต่อ: 0821929694 / None
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 1 รายการ
โดย นางประมวล มั่นสัตย์, สถานะ เจ้าของสวน

สวนบ้านไร่พ่อใหญ่ภู

(4.0)
 • สโลแกน: แก่จัดประหยัดไม่ต้องเคลม
 • เบอร์ติดต่อ: 0899470106 / 0801494061
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 2 รายการ
โดย ดวงใจ ท้าวธงชัย, สถานะ เจ้าของสวน

สวนบุญส่ง

(4.0)
 • สโลแกน: ของเค้าดีจริง ๆ
 • เบอร์ติดต่อ: 0860769848 / None
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
ขุนหาญ
สินค้า 0 รายการ
โดย นายชนินทร ท้าวธงชัย, สถานะ เจ้าของสวน

สวนบุญส่ง

(4.0)
 • สโลแกน: ปลูกเอง ขายเอง ไม่ต้องเกรงสารพิษ
 • เบอร์ติดต่อ: 0849362727 / 0870679848
 • เขตอำเภอ: ขุนหาญ
กันทรลักษ์
สินค้า 0 รายการ
โดย สิริกัลยา สุขขี, สถานะ เจ้าของสวน

สิริกัลยาทุเรียนลาวาศรีสะเกษ

(4.0)
 • สโลแกน: ทุเรียนลาวา กรอบ หวาน อร่อย กลิ่นไม่ฉุน
 • เบอร์ติดต่อ: 0842982456 / 0889152456
 • เขตอำเภอ: กันทรลักษ์