กำลังแสดงผลในรูปแบบ Mobile

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ผู้ซื้อสามารถลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้าในระบบได้ 2 ช่องทางคือ

2. เลือกซื้อสินค้า

ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าทุเรียนออนไลน์ผ่านตลาดทุเรียนภูเขาไฟล์ออนไลน์ ซึ่งสามารถคัดกรองสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ได้ดังนี้

 • เลือกสินค้าโดยตรงจากสวน
 • เลือกจากน้ำหนักของทุเรียนทั้งลูก
 • เลือกจากสายพันธ์ทุเรียน
 • เลือกจากเกรดการคัดทุเรียน
 • เลือกจากลักษณะการขาย พร้อมขาย หรือ สั่งจองล่วงหน้า

เลือกสินค้าที่ต้องการใส่ลงตระกร้าสินค้า และทำการปรับจำนวนลูกทุเรียนตามความต้องการ จากนั้นสามารถเลือกซื้อสินค้ารายการอื่น ๆ ต่อไปได้ตามความต้องการ

3. ยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อผู้ซื้อสินค้าเลือกสินค้า และจำนวนตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว สามารถยืนยันการสั่งซื้อ โดยทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการสั่งซื้อดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายที่ผู้ชื้อจะต้องชำระให้ผู้ขาย ประกอบไปด้วย
  • ค่าทุเรียนรวม
  • ค่ากล่องสำหรับการขนส่ง
  • ค่าบริการขนส่งจากไปรษณีไทย
 • ชื่อ สกุล เบอร์โทร ที่อยู่ ของผู้รับสินค้า หากเป็นการซื้อครั้งแรกผู้ซื้อจะต้องกรอกและบันทึกเข้าสู่ระบบฯ
 • เมื่อตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อสามารถยืนยันการสั่งซื้อได้ทันที

  โดยสถานะคำสั่งซื้อ จะเป็น "รอรับออร์เดอร์" ซึ่งผู้ซื้อจะต้องรอให้ผู้ขายทำการตรวจสอบสินค้าของตนเองให้แน่ใจว่าสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้หรือไม่

4.ผู้ขายตอบรับคำสั่งซื้อ

ผู้ขายสินค้า ตรวจสอบคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ตรวจสอบน้ำหนักของทุเรียนรวมอีกครั้ง หากทุเรียนที่ต้องการส่งมีความคลาดเคลื่อนจากที่ลูกค้าสั่ง จะทำการปรับแก้น้ำหนักใหม่อีกครั้ง
 • หากไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อ ปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น "ยกเลิก"
 • หากสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อ ปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น "รอการชำระเงิน"
 • กรณีเป็นสินค้า "สั่งจองล่วงหน้า" สามารถรับคำสั่งซื้อนั้นไว้ก่อน โดยปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น "รับออร์เดอร์" เมื่อพร้อมจัดส่งสินค้าแล้วจะปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น "รอการชำระเงิน"

5. ผู้ซื้อชำระเงิน

บรรจุสินค้าในกล่อง และส่งสินค้ากับไปรษณีไทยในรูปแบบ EMS

 • โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้ซื้อขาย ที่ได้แจ้งไว้ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ
 • ทำการแจ้งโอน โดยกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของท่าน

6. จัดส่งสินค้า

เมื่อผู้ขายตรวจสอบการชำเงินว่าถูกต้องแล้ว ทำเนินการดังต่อไปนี้

 • บรรจุสินค้าในกล่อง และส่งสินค้ากับไปรษณีไทยในรูปแบบ EMS
 • บันทึกหมายเลขพัสดุลงในระบบ เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้า

7. รับสินค้า รีวิวสินค้า ให้คำแนะนำในการบริการแก่ผู้ขาย

 • ผู้ซื้อสามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าผ่านหมายเลขพัสดุ ที่มีรายละเอียดอยู่ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ
 • เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว คำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น "ดำเนินการเสร็จสิ้น"
 • ผู้ซื้อสามารถให้คะแนนแก่การบริการ สินค้า หรือให้ข้อเสนอแนะแก้ผู้ขาย ได้ตั้งแต่คำสั่งซื้อเปลี่ยนสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว"