กำลังแสดงผลในรูปแบบ Mobile
ไลน์แชทบอท

"น้องทุเรียน" ไลน์แชทบอท

บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกันพัฒนา Line OA Chatbot สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูล พร้อมส่งเสริมการค้าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งทุกข้อมูลจากชาวสวนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค ตลอดจนระบบให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคแบบอัตโนมัติด้วยแชทบอท

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ #ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เลือกซื้อได้ตามความต้องการ ค้นหา และสั่งซื้อทุเรียนภูเขาไฟของของแท้จากสวนคุณภาพที่ผ่านการขึ้นทะเบียน GI,​ ข้อมูลสวนแนะนำ และติดต่อผู้กับขายได้โดยตรง

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อยู่ที่ไหนต้องได้กิน!! สแกนคิวอาร์โค้ด เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับ

พัฒนาโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศาล สุขขี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ