กำลังแสดงผลในรูปแบบ Mobile
ผู้รับผิดชอบ

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

"หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ" หรือ "The Sisaket Chamber of Commerce" คือองค์กรที่สนับสนุนธุรกิจและการค้าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น โดยประสานกิจกรรมทางธุรกิจและให้คำปรึกษาต่างๆ ให้กับธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษมักมีสมาชิกที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายกลุ่มอาชีพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจและการค้าระหว่างธุรกิจในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเจริญของภูมิภาคนั้น ๆ และช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดนี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ Chamber of Commerce) เป็นหอการค้าที่มุ่งเน้นสนับสนุนธุรกิจและการค้าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเรามุ่งหวังให้เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นี้ จึงมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

1. การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น : เราให้การสนับสนุนและคำปรึกษาในด้านธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตและรุ่งเรือง

2. ส่งเสริมการค้าระหว่างธุรกิจ : เราส่งเสริมการค้าและความร่วมมือระหว่างธุรกิจในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

3. การอบรมและสัมมนา : เราจัดกิจกรรมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของผู้ประกอบการในพื้นที่

4. ความเชื่อมั่นและความร่วมมือ : เราเชื่อในความร่วมมือและส่งเสริมความเชื่อมั่นในธุรกิจและท้องถิ่น

ติดต่อเราได้ที่

  Address : หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 131 ถนนปลัดมณฑล ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

  website : หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

  Email : sisaketpcc@gmail.com

  Call us : 083-966-9553

เรายินดีที่จะตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนธุรกิจในจังหวัดศรีสะเกษ และเราต้องการที่จะเห็นการเจริญของธุรกิจในพื้นที่ของเรา